Als u in 2024 een erfenis ontvangt, moet u waarschijnlijk erfbelasting betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

De hoogte van uw vrijstelling hangt af van de relatie met de overledene.

Vrijstellingen erfbelasting 2024

U bent:        

echtgenoot/geregistreerd partner/

ongehuwd samenwonend

Bedrag van uw vrijstelling: € 795.156

kind/pleegkind/stiefkind

Bedrag van uw vrijstelling: € 25.187

kleinkind

Bedrag van uw vrijstelling: € 25.187

achterkleinkind

Bedrag van uw vrijstelling: € 2.658

kind met een beperking

Bedrag van uw vrijstelling: € 75.546 hiervoor gelden voorwaarden

Ouder

Bedrag van uw vrijstelling:  € 59.643

Andere erfgenaam, zoals broer of zus

Bedrag van uw vrijstelling: € 2.658

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u belasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief dat u moet betalen, hangt af van de relatie tot de overledene.

Tarieven voor erfbelasting 2024

U bent:                                                   

Gehuwd/geregistreerd partner/ongehuwd samenwonend

U betaalt tot € 152.368: 10 % en daarboven 20% erfbelasting

(Pleeg)kind

U betaalt tot € 152.368: 10 % en daarboven 20% erfbelasting

Kleinkind en verdere afstammelingen

U betaalt tot  € 152.368: 18% en daarboven 36% erfbelasting

Overig, zoals ouder, broer of zus

U betaalt tot   € 152.368: 30%  en daarboven 40% erfbelasting

 

Aangifte doen voor erfbelasting

Voor de erfbelasting krijgt u bericht van de Belastingdienst over hoe u aangifte moet doen.

Kijk voor meer informatie over de aangifte op www.belastingdienst.nl

 

Wilt u nadere informatie over uw situatie, neem dan telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak: 0315-683145. Wij zijn u graag van dienst.

U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.