Huis kopen/leveren

Een van de belangrijkste beslissingen in uw leven is het kopen van een huis. Daar is veel geld mee gemoeid.

Koopakte/koopovereenkomst

Voor het kopen van een huis heeft u als particuliere koper een schriftelijke koopovereenkomst nodig. Een mondelinge koopovereenkomst is voor u als particuliere koper niet geldig. Dit is gedaan om u als particuliere koper te beschermen. De schriftelijke koopovereenkomst is de basis voor het opmaken van de transportakte bij de notaris. Via de transportakte (leveringsakte) wordt het huis geleverd en eigendom van de koper.

Een “voorlopige” koopovereenkomst is bindend. U heeft na ondertekening van de koopovereenkomst drie dagen bedenktijd. In die periode kunt u zonder boete of kosten van de koop af. Daarna bent u aan de koopovereenkomst gebonden, tenzij de ontbindende voorwaarden van financiering van toepassing zijn. Indien u na de bedenktijd van de koopovereenkomst af wil, dan bent u veelal een boete en/of schadevergoeding verschuldigd.

Notaris hypotheekakte

Koopovereenkomst inschrijven bij het Kadaster

Met inschrijving van de koopovereenkomst bij het Kadaster voorkomt u dat het huis aan iemand anders wordt verkocht voor bijvoorbeeld een hogere prijs. Na inschrijving van de koopovereenkomst bent u beschermd tegen beslaglegging op het huis of faillissement van de verkoper. De verkoper kan na de inschrijving van de koopovereenkomst het huis niet binnen zes maanden aan een ander leveren. Daarna vervalt uw bescherming.

Rol notaris

Wij stellen de leveringsakte op en bewaken de financiële kant van de overdracht van een huis. Wij zorgen ervoor dat de bank en de verkoper hun geld krijgen. Maar dit gebeurt pas als zeker is dat u eigenaar wordt van het huis. Dan wordt de koopsom betaald. De notaris is onafhankelijk en behartigt uw belangen en die van de verkoper en de bank.

Informatie

Voor het in eigendom verkrijgen van een huis is een notariële akte (leveringsakte) vereist. Wij adviseren en begeleiden u graag bij het in eigendom verkrijgen van uw huis. Via deze website kunt u een offerte opvragen. Ook kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken.

Download de brochure
Download de brochure