Legalisatie handtekening

Met legalisatie van een handtekening wordt bedoeld, dat wordt vastgesteld dat de handtekening op een document daadwerkelijk van de ondertekenaar is. De notaris stelt uw identiteit vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

U ondertekent in het bijzijn van de notaris het betreffende document. Daarna verklaart de notaris dat uw handtekening op het document staat.

Afspraak

Wilt u uw handtekening laten legaliseren, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

U heeft bij de legalisatie een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) nodig.