Levenstestament en volmacht: zelf de regie houden

Stel u moet naar het ziekenhuis voor een operatie en u moet enige tijd revalideren. Of u wordt een dagje ouder. U bent wordt voor korte of lange tijd afhankelijk van iemand anders voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.

Het is goed om erover na te denken wie voor korte of lange tijd uw financiële belangen gaat behartigen als u dat niet meer kunt. In wie hebt u het volste vertrouwen? Mensen die getrouwd zijn of samenwonen geven elkaar vaak een volmacht en/of hun kinderen.

U behoudt de regie door tijdig een aantal zaken te regelen. Afhankelijk van wat u wilt regelen, kan dit via een volmacht, levenstestament of een testament.

Volmacht

In een volmacht legt u vast wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U geeft dan een volmacht. U kunt ervoor kiezen alleen bepaalde taken aan een gevolmachtigde te geven (beperkte volmacht) of alles aan iemand anders over te laten (algemene volmacht). Welke keuze het handigst is, hangt van uw persoonlijke situatie af.

Taken van een vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

  • het regelen van bankzaken
  • de aan- en verkoop van onroerend goed

In een algemene volmacht worden vaak bepalingen opgenomen ter voorkoming van misbruik, zoals een instellen van een limiet voor het doen van uitgaven.

Besloten vennootschap

Levenstestament

Een levenstestament is een document waarin u iemand het vertrouwen geeft om namens u te handelen wanneer u tijdelijk of voor langere duur door ziekte of ongeval niet in staat bent om beslissingen te nemen. Op die manier blijft u zelf de regie over uw eigen leven houden.

Een levenstestament lijkt sterk op een notariële algemene volmacht. In beide aktes geeft u iemand de bevoegdheid om namens u te handelen als u daar (tijdelijk) niet meer toe in staat bent. Een levenstestament biedt echter de mogelijkheid om uw persoonlijke wensen te laten opnemen.

Wat kunt u regelen?

Medische zaken, zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van iemand die uw belangen behartigt in gesprekken met artsen en of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent. Financiële zaken, zoals wie namens u bankzaken kan regelen.

U kunt het best een levenstestament opstellen voordat u in een situatie zit waarin u niet meer uw belangen kunt behartigen. Door nu een levenstestament op te stellen voor straks kunt u in alle rust nadenken over uw wensen en wie namens u mag handelen.

Wat als u geen levenstestament heeft?

Indien u al dan niet tijdelijk wilsonbekwaam raakt, moet men naar de rechter. In samenspraak met de familie wordt dan een bewindvoerder/mentor benoemd. Een bewindvoerder/mentor moet verantwoording afleggen bij de rechter. Deze procedure neemt gemiddeld zes maanden in beslag. Ondertussen kan niemand iets doen.

Centraal Levenstestamentenregister

Sinds 2011 worden levenstestamenten in het Centraal Levenstestamentenregister opgenomen. Het Centraal Levenstestamentenregister is een database waarin wordt geregistreerd wie, wanneer en bij welke notaris een levenstestament heeft opgemaakt. Het Centraal Levenstestamentenregister biedt geen inzage in de inhoud van een levenstestament, maar geeft wel informatie over of iemand een levenstestament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Daardoor kan iedere betrokkene zien of u een levenstestament heeft opgesteld en bij welke notaris deze is gepasseerd. Men kan die notaris dan benaderen.

In uw levenstestament regelt u zaken die tijdens uw leven om beslissingen vragen. Voor wat er moet gebeuren na uw overlijden is een testament noodzakelijk.

Informatie

Het opstellen van een volmacht of levenstestament is maatwerk. Wij zijn u graag van dienst om u over de mogelijkheden te informeren in uw persoonlijke situatie. U kunt hiervoor via onze website een offerte opvragen. Ook kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak met ons maken.

Download de brochure