Erven

Bij het overlijden van een dierbare moet er veel worden geregeld. De uitvaart, het verdelen van inboedel en het afhandelen van financiële zaken. Als erfgenaam moet u van alles regelen.

Afhandelen nalatenschap

Ons kantoor kan u deskundige ondersteuning bieden bij een goede afwikkeling van een nalatenschap. Via diverse registers kunnen wij nagaan, of iemand een testament heeft opgemaakt. Ook kunnen wij alle erfgenamen in kaart brengen.

Tevens kunnen wij u advies geven over de verdere afhandeling van de nalatenschap, zoals het verzorgen van de aangifte(n) erfbelasting.

Nalatenschap regelen

Verklaring van erfrecht

Wij kunnen een verklaring van erfrecht voor u opstellen. Dit is een formeel document waaruit blijkt wie is overleden en wie gerechtigd is tot de nalatenschap van de overledene en voor welk erfdeel.

Een verklaring van erfrecht is niet wettelijk verplicht. Maar een bank zal er vrijwel altijd om vragen om te kunnen beschikken over de rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan. Ook is een verklaring van erfrecht veelal nodig voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en belastingteruggaven ten name van de overledene.

Informatie

Heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een nalatenschap. Of heeft u een verklaring van erfrecht nodig? Via deze website kunt u een offerte opvragen. Ook kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken.

Download de brochure