Het UBO-register

Met ingang van 27 september 2020 moeten de meeste organisaties hun UBO’s inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel.

Het UBO-register is gebaseerd op Europese regelgeving. Het register heeft tot doel om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen.

Welke organisaties moeten inschrijven?

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

  • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
  • stichtingen
  • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid/verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid en een onderneming
  • onderlinge waarborgmaatschappijen
  • coöperaties
  • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
  • rederijen
  • diverse Europese rechtspersonen

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Bijvoorbeeld mensen die meer dan 25% aandelen hebben in een besloten vennootschap. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vennootschap onder firma of maatschap.

De Kamer van Koophandel heeft op de website informatie over hoe u de UBO’s van uw organisatie kunt bepalen.

Welke gegevens worden in het UBO-register opgenomen?

In het UBO-register worden van elke UBO de achternaam, de voornaam/voornamen voluit, het burgerservicenummer, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geboorteland en de nationaliteit opgenomen en de aard van het belang. Slechts een gedeelte van de gegevens is openbaar.