Samenwonen

U bent toe aan de volgende stap in uw relatie: u gaat samenwonen. Dan is het verstandig om afspraken over het samenwonen door de notaris te laten vastleggen. De wet regelt voor samenwonenden namelijk niets. Het vastleggen van uw afspraken is een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst.

Waarom een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is van belang bij het huren of kopen van een huis. Ook kan bij het afsluiten van een hypotheek of levensverzekering een samenlevingscontract als voorwaarde worden gesteld.

Met een samenlevingscontract kunt u niet regelen, dat de eigen woning van één van de partners voortaan van samen wordt. U kunt wel afspraken vastleggen, zodat u vanaf het moment dat u samenwoont en meebetaalt aan de woning ook meedeelt in de waardestijging van de woning.

Besloten vennootschap

Verblijvensbeding

Volgens de wet erven personen die samenwonen niet van elkaar. Indien u overlijdt, gaan uw bezittingen naar uw familie en niet naar uw partner. Met een verblijvensbeding kunt u in het samenlevingscontract vastleggen dat bij overlijden van een van de partners, het gezamenlijk bezit overgaat naar de andere partner, zoals de woning of inboedel. De achterblijvende partner kan daardoor in de woning blijven wonen.

Partnerpensioen en fiscaal partnerschap 

Zonder samenlevingscontract komt uw partner in de regel niet voor partnerpensioen in aanmerking. Het voordeel van een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, is dat daarmee wordt voldaan aan de eisen van de pensioenfondsen voor partnerpensioen en de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap.

Rechten na samenwonen

Wanneer u uit elkaar gaat, is een samenlevingscontract ook van belang. In het samenlevingscontract is vastgelegd wat van wie is en wat door wie is ingebracht, zoals geld en inboedel. Ook kunnen in het samenlevingscontract afspraken zijn vastgelegd over wie in de woning mag blijven wonen.

Partner als erfgenaam

Indien u wilt dat uw partner uw erfgenaam wordt, dient u dat in een testament te laten vastleggen. Erfgenamen zijn (bepaalde) familieleden van uw partner. U bent geen familie. De eigen woning die bijvoorbeeld op naam van de partner staat, gaat bij diens overlijden naar diens familie. Zonder samenlevingscontract is slechts een klein bedrag vrijgesteld van erfbelasting en moet daarboven dertig tot veertig procent erfbelasting worden betaald. Met een samenlevingscontract geldt een hogere vrijstelling en wordt hier bovenop tien tot twintig procent belasting betaald.

Informatie

Wilt u meer weten over een samenlevingscontract? Via deze website kunt u een offerte opvragen. Ook kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken om uw persoonlijke situatie met ons te bespreken. Wij zijn u graag van dienst.

Download de brochure