Scheiden

Soms loopt een relatie stuk en gaat u uit elkaar. U moet alles verdelen. Bij de meeste bezittingen lukt dat, maar hoe verdeelt u de koopwoning en de hypotheek?

Uit elkaar

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moet u een echtscheidingsconvenant opstellen om officieel uit elkaar te kunnen gaan. Hierin legt u afspraken over de scheiding vast. Bijvoorbeeld over de inboedel, maar ook over alimentatie en pensioen. Een echtscheidingsconvenant wordt meestal door een advocaat opgesteld.

Voor de verdeling van bepaalde zaken moet u naar de notaris. Dit geldt onder andere voor het verdelen van onroerend goed, zoals een koopwoning en hypotheek. Hiervoor heeft u een akte van verdeling nodig.

Besloten vennootschap

Hoe komt u aan een akte van verdeling?

Wij kunnen een akte van verdeling voor u opstellen. Hoe wordt de woning verdeeld, tegen welke voorwaarden en wie blijft aansprakelijk voor de hypotheek die u samen heeft afgesloten? In een akte van verdeling wordt dit duidelijk vastgelegd. Wij controleren de eigendomssituatie. Na het ondertekenen van de akte van verdeling (passeren) wordt een afschrift van die akte in de openbare registers van het Kadaster ingeschreven. Daarmee is de overdracht een feit en heeft de woning een nieuwe eigenaar. Een van u beiden kan in de woning blijven wonen.

Scheiden en testament

Gaat u scheiden en heeft u een testament? Staat uw ex-partner als erfgenaam in uw testament? Ga dan na, of uw testament nog in overeenstemming is met uw wensen. Een testament kunt u op elk moment herroepen. Dit moet wel bij de notaris gebeuren.

Informatie

Heeft u hulp en ondersteuning nodig bij een verdeling van uw woning? Dan zijn wij u graag van dienst. Via deze website kunt u een offerte opvragen. Ook kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken.