Vrijstellingen schenkbelasting 2023

(Pleeg/stief)kind

In 2023 mogen uw ouders u (en broers/zussen) € 6.035 belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag hoger dan deze vrijstelling dan moet aangifte worden gedaan.

Kind tussen de 18 en 40 jaar

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is € 28.947.

Als u het geschonken bedrag van uw ouders gebruikt voor studie of opleiding, dan is de eenmalige vrijstelling onder voorwaarden € 60.298.

En als u het geschonken bedrag van uw ouders gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de eenmalige vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 28.947.

De verhoogde belastingvrije schenking komt in de plaats van de andere vrijstellingen. Dat betekent dat u niet ook nog € 6.035 belastingvrij kunt ontvangen.

Van deze eenmalig verhoogde belastingvrije schenking moet aangifte worden gedaan. Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling gelden voorwaarden. Die zijn afhankelijk van het doel waarvoor de schenking wordt gedaan.

Kleinkind

De vrijstelling voor schenkbelasting bij schenking aan een kleinkind is: € 2.418 of de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 28.947 onder nadere voorwaarden.

 

Is de waarde van uw in 2023 ontvangen schenking hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u belasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief dat u moet betalen, hangt af van de relatie tot de schenker.

Tarieven voor schenkbelasting 2023

U bent:                                                                            

Gehuwd/geregistreerd part-

ner/ongehuwd samenwonend      tot  € 138.641: 10%; daarboven  20%

(Pleeg)kind                                      tot  € 138.641:  10%; daarboven  20%

Kleinkind                                          tot  € 138.641: 18%   daarboven  36%

Overig, zoals ouder, broer of zus  tot  € 138.641: 30% daarboven 40%

Aangifte doen voor schenkbelasting

Kijk voor meer informatie over de aangifte schenkbelasting op www.belastingdienst.nl

Wilt u nadere informatie over uw situatie, neem dan telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak: 0315-683145. Wij zijn u graag van dienst.