Vrijstellingen schenkbelasting 2024

(Pleeg/stief)kind

In 2024 mogen uw ouders u (en broers/zussen) € 6.633 belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag hoger dan deze vrijstelling dan moet aangifte worden gedaan.

Kind tussen de 18 en 40 jaar

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is € 31.813.

Als u het geschonken bedrag van uw ouders gebruikt voor studie of opleiding, dan is de eenmalige vrijstelling onder voorwaarden € 66.268.

De verhoogde belastingvrije schenking komt in de plaats van de andere vrijstellingen. Dat betekent dat u niet ook nog € 6.633 belastingvrij kunt ontvangen.

Van deze eenmalig verhoogde belastingvrije schenking moet aangifte worden gedaan. Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling gelden voorwaarden. Die zijn afhankelijk van het doel waarvoor de schenking wordt gedaan.

Voor overige verkrijgers geldt een vrijstelling voor de schenkbelasting van € 2.658 jaarlijks.

Is de waarde van uw in 2024 ontvangen schenking hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u belasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief dat u moet betalen, hangt af van de relatie tot de schenker.

Tarieven voor schenkbelasting 2024

U bent:                                                                            

Gehuwd/geregistreerd part-

ner/ongehuwd samenwonend      tot  € 152.368: 10%; daarboven  20%

(Pleeg)kind                                      tot  € 152.368:  10%; daarboven  20%

Kleinkind                                          tot  € 152.368: 18%   daarboven  36%

Overig, zoals ouder, broer of zus  tot  € 152.368: 30% daarboven 40%

Aangifte doen voor schenkbelasting

Kijk voor meer informatie over de aangifte schenkbelasting op www.belastingdienst.nl

Wilt u nadere informatie over uw situatie, neem dan telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak: 0315-683145. Wij zijn u graag van dienst.

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.