De spoedwet, die met terugwerkende kracht vanaf 16 maart jl. in werking is getreden, maakt het mogelijk om een testament of een hypotheekakte langs audiovisuele weg te passeren als fysiek contact tussen notaris en cliënt niet mogelijk is.

Contact opnemen

Uiteraard is iedere situatie anders. Wilt u weten of bovenstaande voor u van toepassing is? Neemt u dan vrijblijvend contact op met de specialisten van Notaris Hendriks. Ook bevat de spoedwet een tijdelijke voorziening voor vergaderingen en jaarstukken bij rechtspersonen.

Vergaderingen

Een fysieke algemene vergadering kan worden vervangen door een digitale vergadering. Omdat niet alle rechtspersonen deze mogelijkheid die het Burgerlijk Wetboek al biedt in hun statuten hebben opgenomen, geeft de spoedwet de mogelijkheid om via een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de algemene vergadering en stemrecht uit te oefenen.

Het bestuur kan bepalen dat leden/aandeelhouders geen fysieke toegang hebben tot de algemene ledenvergadering onder de voorwaarde dat zij deze via elektronische weg kunnen volgen en zij in de gelegenheid zijn om vragen te stellen over de agendaonderwerpen. Verder kan het bestuur bepalen dat het stemrecht slechts door middel van een elektronisch communicatiemiddel kan worden uitgebracht.

Voor de toekomst adviseert de regering dat rechtspersonen hun statuten wijzigen, zodat vergaderen via elektronische weg mogelijk wordt.

Verlenging termijn

De termijn voor het houden van een algemene vergadering en het opstellen van jaarstukken is verlengd.

Het bestuur kan de algemene vergadering ten hoogste vier maanden later houden. Bij verenigingen en coöperaties kan de termijn voor het opstellen van de jaarrekening met maximaal vier maanden worden verlengd. Bij NV’s en BV’s kan die termijn met maximaal vijf maanden worden verlengd.

De spoedwet vervalt op 1 september 2020. Bestuurders kunnen tot en met 31 augustus 2020 de termijn voor de algemene vergadering en jaarrekening verlengen. De jaarvergadering moet voor 1 november 2020 gebeuren.